Staviva

Obsah kurzu
Účastníci kurzu se seznámí s druhy stavebních materiálů a jejich základními vlastnostmi. Na základě této znalosti pak budou schopni rozpoznat v praxi materiálové řešení nosných a kompletačních konstrukcí a posoudit jeho vhodnost. Porozumí použití nejužívanějších staviv (kámen a kamenivo, výrobky z keramiky, kovové prvky a slitiny, pojiva, malty a betony, dřevo, sklo, izolace) v konstrukcích a jakým způsobem vlastnosti materiálů zajišťují jejich funkci, bezporuchovost a dlouhou životnost.  Předmět není zaměřen pouze teoreticky, ale obsahuje i praktické ukázky.

Lektor
Ing. Anna Lounková, CSc.

 

 

Staviva