Ing. Martin Skalický MRICS

 

 

Urbanismus, územní plánovaní a udržitelný rozvoj

 

Martin Skalický je vedoucím lektorem předmětu Urbanismus, územní plánování a udržitelný rozvoj. V současnosti působí Martin jako nezávislý poradce v oblasti komerčních nemovitostí a zaměřuje se na ekonomické analýzy, transakční poradenství, řízení firemních procesů a jejich implementace. Má 25 let zkušeností s investicemi do nemovitostních aktiv, asset managementem, akvizicemi a divesticemi, oceňováním nemovitostí a projekčními činnostmi včetně geodetických prací. Pracoval pro společnosti Cimex Invest, REICO investiční společnosti České spořitelny, kde působil jako předseda představenstva a generální ředitel, ING Real Estate Varšava, Cushman & Wakefield, Metrostav nebo Sudop. Martin vystudoval stavební fakultu na ČVUT a je členem Královského institutu diplomovaných znalců (RICS).