Účetnictví v nemovitostech

Obsah kurzu
Účetnictví v nemovitostech poskytne účastníkům informace o základních předpokladech, principech a standardech finančního účetnictví – vše s ohledem na nemovitosti a na souvislosti s trhem nemovitostí: orientace v účetní závěrce a hlavních problémech při jejím sestavení; požadavky true and fair view a jejich naplňování v oblasti nemovitostí; porozumění oceňování s ohledem na finanční účetnictví a orientace v mezinárodních účetních standardech. Pozornost bude soustředěna také na oblast manažerského účetnictví s ohledem na nemovitostní praxi.

Lektor
doc. Ing. Ladislav MEJZLÍK, Ph.D.

 

 

 

 

Účetnictví v nemovitostech