doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

 

 

 

Kurz: Účetnictví v nemovitostech

 

 

 

Ladislav Mejzlík je v programu MBARE vedoucím lektorem předmětu Účetnictví nemovitostí. VŠE absolvoval v roce 1984, kde pracoval na katedře finančního účetnictví a auditingu nejprve jako odborný asistent, zástupce vedoucího katedry a v letech 2006-2014 jako vedoucí katedry. V roce 2014 byl zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. V roce 1993 složil auditorské zkoušky a v letech 2010-2014 byl dvakrát zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě a v letech 2004-2010 zastupoval ČR v European Accounting Association. Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku se zaměřením na IFRS a v těchto oblastech je znám přednáškovou a publikační činností. Úzce spolupracuje s praxí, je členem poradní komise Ministerstva financí ČR pro účetnictví, členem a předsedou několika výborů pro audit. Pracuje v redakčních radách odborných časopisů a je členem vědeckých rad Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě a Mendelovy univerzity v Brně.