Standardy měření nemovitostí

Obsah kurzu
Předmět poskytne účastníkům přehled a pochopení důležitosti přesného, a hlavně metodicky správného, vyměření ploch komerčních i rezidenčních nemovitostía jeho role v nemovitostní (stavebně technické) dokumentaci a při procesech na nemovitostním trhu, jako jsou například pronájmy. Studenti se seznámí se základními metodikami měření a se současnými trendy. Diskutovány budou potřeby trhu směrem ke standardizaci a harmonizaci. Nedílnou součástí kurzu jsou praktické ukázky a možnost vyzkoušet si měření v praxi. V neposlední řadě účastníci získají přehled a pochopení vlivu měření nemovitostí na jejich hodnotu.

Lektor
Ing. Pavel Láznička
Ing. Jan Šafář

 

 

 

Standardy měření nemovitostí