Trh s nemovitostmi

Obsah kurzu
Účastníci kurzu se seznámí s fungováním trhu s komerčními i rezidenčními nemovitostmi prostřednictvím mikroekonomických modelů včetně modelu Fischer-DiPasquale-Wheaton. Nedílnou součástí předmětu jsou praktické ukázky a příklady z praxe v jednotlivých segmentech trhu s nemovitostmi. Studenti porozumí tržním ukazatelům a způsobu práce s nimi, dále se dozví, jak probíhá developerský proces a jeho jednotlivé fáze od akvizice, přes plánování, vlastní výstavbu a exit. Jednotlivé fáze developerského procesu jsou účastníkům prezentovány na praktických ukázkách. Obsah výuky se zaměřuje také na marketingové strategie (převážně pak u rezidenčních projektů) a využití nových médií na trhu s nemovitostmi. Součástí kurzu je rovněž získání zkušenosti v sestavení „profit and loss“ a cash flow developerského projektu. Na základě znalostí o KPI projektů se účastníci seznámí s možnostmi financování developerských projektů i stávajících investičních nemovitostí a porozumí rozdílným aspektům jednotlivých typů investorů do nemovitostních projektů.

Lektor
Ing. Jaroslav Kaizr Ph.D. MRICS
Mgr. Ing. David Mazáček, MSc. MA MRICS
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

 

 

Trh s nemovitostmi