Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D.

 

 

 

Kurz: Teorie oceňování

 

 

 

Barbora Rýdlová je vedoucí lektorkou předmětu Teorie oceňování. Je znalcem v oboru ekonomika, odvětví cena a odhady, se specializací na oceňování podniků, cenných papírů a nehmotného majetku. Od roku 2010 do roku 2020  byla členkou poradního sboru znalců pro oblast oceňování podniků a movitého majetku na Krajském soudu v Praze, v roce 2021 byla jmenována do poradního sboru na Ministerstvu spravedlnosti ČR. V rámci této spolupráce také připomínkuje návrhy právních předpisů. Vykonává kontrolní činnost pro Radu pro veřejný dohled nad auditem. Barbora je vedoucí katedry KFOP na VŠE Praha.