prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

 

 

Kurs: Trh s nemovitostmi

 

 

 

Petr Musílek přednáší v rámci MBARE v předmětu Trh s nemovitostmi problematiku kapitálových trhů a investování. Petr Musílek je prorektorem pro vědu a výzkum VŠE (od dubna 2014). Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze obor Finance, kde následně získal docenturu a profesuru. Na Fakultě financí a účetnictví VŠE byl během let 2000 – 2003 a 2006 – 2014 proděkanem pro vědu a doktorské studium. Byl členem oborové komise GA ČR pro společenské vědy a členem prezídia Komise pro cenné papíry. V současnosti je členem vědeckého grémia České bankovní asociace a členem grémia Fondu vzdělávací politiky MŠMT, je také členem výkonných rad časopisů Politická ekonomie a Prague Economic Papers. Jeho oborem jsou kapitálové trhy, investiční bankovnictví a finanční regulace. Je autorem a spoluautorem 15 monografií a učebnic a více než 70 článků v českých a zahraničních odborných časopisech a konferenčních sbornících.