Stavební právo

Obsah kurzu
V kurzu stavebního práva se účastníci seznámí se základy veřejného stavebního práva, a zejména s praktickými problémy, které v dnešní době souvisejí s výstavbou. Stavební právo se mění téměř každoročně a celá materie je roztříštěna do řady právních předpisů. Cílem předmětu proto není dopodrobna popsat každý konkrétní aspekt stavebního práva, ale naučit účastníka se v této materii rychle zorientovat a prakticky se v ní pohybovat. Dále se předmět věnuje rizikům, která hrozí při výstavbě (developmentu), jak se na ně připravit a jak se vyvarovat největších chyb. Předmět je do značné míry veden praktickou formou na konkrétních příkladech z praxe, na kterých se účastníci seznámí s aplikací právních norem.

Lektor
JUDr. Jiří Buryan, LL.M., PhD.

 

 

 

Stavební právo