JUDr. Jiří Buryan, LL.M., PhD.

 

 

 

Kurz: Stavební právo

 

 

 

Jiří Buryan je vedoucím lektorem předmětu Stavební právo. Jiří je vedoucím advokátem/counselem v advokátní kanceláři Havel & Partners a specializuje se na právo veřejného sektoru a akvizice a prodeje společností (M&A). Je odborníkem zejména na stavební právo a developerskou zástavbu, energetiku, životní prostředí a odpadové právo, veřejné podpory a dotace, správní soudnictví a veřejnoprávní spory. Zastupoval již klienty v několika desítkách soudních řízení správních před správními soudy a před Nejvyšším správním soudem, zejména ve stavebních věcech na straně stavebníků. Jiří Buryan je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (titul Mgr.) a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (titul JUDr. a PhD.) a také absolventem Právnické fakulty University of Cambridge (titul LL.M.).