Katastr nemovitostí

Obsah kurzu
Každý subjekt na nemovitostním trhu v rámci své činnosti řeší ve větší či menší míře právní aspekty činnosti, které jsou zakotveny v občanském zákoníku a které se promítají do katastru nemovitostí (KN). Znalost těchto právních aspektů a procesů v rámci katastru nemovitostí je tedy nezbytnou znalostí. Předmět se blíže věnuje tématu evidence v KN, jeho obsahu, zápisů práv do KN a zápisů jiných údajů do KN, správy KN a poskytování údajů z KN, včetně služby sledování změn. Výklad doplňují praktické ukázky zápisů v KN a také ukázky zápisů v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Účastníci budou po absolvování kurzu schopni zjistit a rozumět potřebným informacím z KN a budou se orientovat v základních právních otázkách týkajících se KN a souvisejících částí občanského zákoníku.

Lektor
JUDr. Eva Barešová

 

 

 

Katastr nemovitostí