JUDr. Eva Barešová

 

 

 

Kurz: Katastr nemovitostí

 

 

 

Eva Barešová je vedoucí lektorkou předmětu Katastr nemovitostí. Působila více než 25 let na Českém úřadě zeměměřickém a katastrálním v oddělení legislativy (do roku 2016 jako vedoucí oddělení legislativy v kanceláři předsedy). Od vzniku katastru nemovitostí se podílela na přípravě právních předpisů upravujících problematiku katastru nemovitostí a zeměměřictví. Na nemovitosti se specializuje i při své přednáškové a publikační činnosti. Přednáší na vysokých školách (ČVUT, VŠE), v Justiční akademii, v Business Institutu EDU, as. pro notáře, advokáty, banky a další. Eva je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.