Závěrečná zkouška MBARE

Po úspěšném ukončení hodnocených předmětů lze odevzdat developerský projekt.

Účastníci prezentují výsledky svého projektu před odbornou hodnotící porotou. Zpracování developerského projektu prověří a upevní veškeré znalosti získané během studia programu MBARE. Během závěrečné zkoušky (obhajoby developerského projektu) účastníci prokáží schopnost vytvořit business plán developerského projektu včetně souvisejících analýz trhu, prokáží znalosti financování developerských projektů a pochopení rolí jednotlivých subjektů na trhu s nemovitostmi. Zároveň budou hodnoceny i prezentační dovednosti.

Závěrečná zkouška MBARE