Závěrečná zkouška MBARE

Po úspěšném ukončení hodnocených předmětů lze odevzdat developerský projekt.

Celé studium provází developerský projekt zaměřený na konkrétní lokalitu v České republice.

Účastníci na projektu pracují v týmech, ve kterých jim jsou přiděleny specializované role – Projektový manager, Finance, Obchod, Právo, Stavba. Zpracování developerského projektu prověří a upevní veškeré znalosti získané během studia programu MBARE.

Úkolem týmů je komplexní posouzení předmětného pozemku, výběr a popis nejvhodnější varianty developerského řešení s ohledem na ekonomickou, právní a technickou proveditelnost.

Developerský projekt vrcholí závěrečnou zkouškou, která uzavírá celé studium MBARE a probíhá formou prezentace výsledného projektu před odbornou komisí. Během závěrečné zkoušky (obhajoby developerského projektu) účastníci prokáží schopnost vytvořit business plán developerského projektu včetně souvisejících analýz trhu, prokáží znalosti financování developerských projektů a pochopení rolí jednotlivých subjektů na trhu s nemovitostmi. Zároveň budou hodnoceny i prezentační dovednosti.

Závěrečná zkouška MBARE