Přijímací řízení

Přihlašování do 5. běhu (ak. rok 2022/23 – 2023/24)

 

  • Zadání případové studie zdePřípadovou studii odevzdává uchazeč společně s přihláškou do programu MBARE. To je do 25.9.2022. Vypracováním případové studie prokáže uchazeč své manažerské dovednosti, schopnost získat potřebné informace od relevantních zdrojů a z daných podkladů vytěžit stručné odpovědi na zadané otázky v případové studii.
  • Od 1. 5. do 25. 9. 2022 bude možné podat přihlášku do 5. běhu programu MBARE.
  • Ve dnech 6. 10. – 7. 10. 2022 se budou konat přijímací pohovory.
  • Zahájení výuky 5. běhu MBARE začne 4. 11. 2022.

Záznam ze Dne otevřených dveří. Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky ke studiu.

 


S dotazy k přihlašování do programu MBARE se prosím obraťte na koordinátorku programu paní Smolíkovou: Blanka Smolíková Sobotková, tel. 770 159 372, e-mail: mbare@vse.cz, VŠE – NB 136.


Požadované předpoklady a podmínky pro přijetí ke studiu v programu MBA Nemovitosti a jejich oceňování

  • Úspěšné absolvování alespoň bakalářského studia nebo studia jiného mezinárodně uznávaného studijního programu s titulem MBA – uchazeč doloží nejvyšší dosažené vzdělání kopií vysokoškolského diplomu.
  • Minimálně 1 rok praxe v oboru nemovitostí – uchazeč doloží strukturovaný profesní životopis.
  • Prokázání znalosti anglického jazyka – uchazeč doloží certifikát o absolvované zkoušce, vysvědčení o státní zkoušce z angličtiny v rámci svého vysokoškolského vzdělání nebo jiným dokladem prokazujícím znalost anglického jazyka. V případě nedoložení dokladu o absolvované zkoušce bude nutné znalost anglického jazyka prokázat během přijímacího pohovoru. Vybrané přednášky budou probíhat v anglickém jazyce a adekvátní znalost tohoto jazyka je proto nutná. 
  • Vypracování případové studie a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.
  • Zaplacení ceny za studium programu MBA. Úprava platebních podmínek pro 4. běh MBARE: v reakci na koronavirus vnímáme potřeby uchazečů a firem a jsme připraveni vyjít vstříc s platebními podmínkami. Na žádost uchazeče jsme připraveni umožnit rozdělení plateb studijního poplatku na dvě splátky (na začátku 1. a 2. roku studia) bez navýšení. Konečná cena za studium je 198.000,- Kč.  Pokud z jedné společnosti nastoupí do MBARE programu v jednom běhu více než jeden účastník nebo je společnost partnerem MBARE, tak je cena za studium 170.000,- Kč.