Přijímací řízení

Přihlašování do 6. běhu (akademické roky 2023/24 – 2024/25)

 

 • Den otevřených dveří – 14. 4. 2023
 • Zadání případové studie zde. Případovou studii odevzdává uchazeč společně s přihláškou do programu MBARE. To je do 24. 9. 2023. Vypracováním případové studie prokáže uchazeč své manažerské dovednosti, schopnost získat potřebné informace od relevantních zdrojů a z daných podkladů vytěžit stručné odpovědi na zadané otázky v případové studii.
 • Od 1. 5. do 24. 9. 2023 bude možné podat přihlášku do 6. běhu programu MBARE.
 • Ve dnech 5. 10. – 6. 10. 2023 se budou konat přijímací pohovory.
 • Zahájení výuky 6. běhu MBARE začne 3. 11. 2023.

Záznam ze Dne otevřených dveří. Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky ke studiu.

 


S dotazy k přihlašování do programu MBARE se prosím obraťte na koordinátorku programu paní Smolíkovou: Blanka Smolíková Sobotková, tel. 770 159 372, e-mail: mbare@vse.cz, VŠE – NB 136.


Přihláška

Po stisknutí tlačítka přejdete na elektronický formulář s přihláškou ke studiu MBA Nemovitosti a jejich oceňování.

 • Přihláška

Požadované předpoklady a podmínky pro přijetí ke studiu v programu MBA Nemovitosti a jejich oceňování

 • Úspěšné absolvování alespoň bakalářského studia nebo studia jiného mezinárodně uznávaného studijního programu s titulem MBA – uchazeč doloží nejvyšší dosažené vzdělání kopií vysokoškolského diplomu.
 • Minimálně 1 rok praxe v oboru nemovitostí – uchazeč doloží strukturovaný profesní životopis.
 • Prokázání znalosti anglického jazyka – uchazeč doloží certifikát o absolvované zkoušce, vysvědčení o státní zkoušce z angličtiny v rámci svého vysokoškolského vzdělání nebo jiným dokladem prokazujícím znalost anglického jazyka. V případě nedoložení dokladu o absolvované zkoušce bude nutné znalost anglického jazyka prokázat během přijímacího pohovoru. Vybrané přednášky budou probíhat v anglickém jazyce a adekvátní znalost tohoto jazyka je proto nutná. 
 • Vypracování případové studie a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.
 • Zaplacení ceny za studium programu MBA. Úprava platebních podmínek pro 6. běh MBARE: v reakci na koronavirus vnímáme potřeby uchazečů a firem a jsme připraveni vyjít vstříc s platebními podmínkami. Na žádost uchazeče jsme připraveni umožnit rozdělení plateb studijního poplatku na dvě splátky (na začátku 1. a 2. roku studia) bez navýšení. Konečná cena za studium je 218 000,- Kč.