Přijímací řízení

Přihlašování do 4. běhu (ak. rok 2021/22 – 2022/23)

 

 • Zadání případové studie, které je nutné pro podání přihlášky (níže) do studia, bude zveřejněno 1.4.2021 . Vypracováním případové studie prokáže uchazeč své manažerské dovednosti, schopnost získat potřebné informace od relevantních zdrojů a z daných podkladů vytěžit stručné odpovědi na zadané otázky v případové studii.
 • Den otevřených dveří – 16.4.2021 (Předpokládá se online forma)  
 • Od 1. 5. do 26. 9. 2021 bude možné podat přihlášku do 4. běhu programu MBARE.
 • Ve dnech 7. 10. – 8. 10. 2021 se budou konat přijímací pohovory.
 • Zahájení výuky 4. běhu MBARE začne 5. 11. 2021.

S dotazy k přihlašování do programu MBARE se prosím obraťte na koordinátorku programu paní Smolíkovou: Blanka Smolíková Sobotková, tel. 770 159 372, e-mail: mbare@vse.cz, VŠE – NB 114.


Přihláška

Po stisknutí tlačítka přejdete na elektronický formulář s přihláškou ke studiu MBA Nemovitosti a jejich oceňování.

 • Přihláška

Požadované předpoklady a podmínky pro přijetí ke studiu v programu MBA Nemovitosti a jejich oceňování

 • Úspěšné absolvování alespoň bakalářského studia nebo studia jiného mezinárodně uznávaného studijního programu s titulem MBA – uchazeč doloží nejvyšší dosažené vzdělání kopií vysokoškolského diplomu.
 • Minimálně 1 rok praxe v oboru nemovitostí – uchazeč doloží strukturovaný profesní životopis.
 • Prokázání znalosti anglického jazyka – uchazeč doloží certifikát o absolvované zkoušce, vysvědčení o státní zkoušce z angličtiny v rámci svého vysokoškolského vzdělání nebo jiným dokladem prokazujícím znalost anglického jazyka. V případě nedoložení dokladu o absolvované zkoušce bude nutné znalost anglického jazyka prokázat během přijímacího pohovoru. Vybrané přednášky budou probíhat v anglickém jazyce a adekvátní znalost tohoto jazyka je proto nutná. 
 • Vypracování případové studie a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.
 • Zaplacení ceny za studium programu MBA. Úprava platebních podmínek pro 4. běh MBARE: v reakci na koronavirus vnímáme potřeby uchazečů a firem a jsme připraveni vyjít vstříc s platebními podmínkami. Na žádost uchazeče jsme připraveni umožnit rozdělení plateb studijního poplatku na dvě splátky (na začátku 1. a 2. roku studia) bez navýšení. Konečná cena za studium je 198.000,- Kč.  Pokud z jedné společnosti nastoupí do MBARE programu v jednom běhu více než jeden účastník nebo je společnost partnerem MBARE, tak je cena za studium 170.000,- Kč.