Přijímací řízení

Požadované předpoklady a podmínky pro přijetí ke studiu v programu MBA Nemovitosti a jejich oceňování

  • úspěšné absolvování alespoň bakalářského studia nebo studia jiného mezinárodně uznávaného studijního programu s titulem MBA – uchazeč doloží nejvyšší dosažené vzdělání kopií vysokoškolského diplomu,
  • minimálně 1 rok praxe v oboru nemovitostí – uchazeč doloží strukturovaný profesní životopis,
  • prokázání znalosti anglického jazyka – uchazeč doloží certifikát o absolvované zkoušce, vysvědčení o státní zkoušce z angličtiny v rámci svého vysokoškolského vzdělání nebo jiným dokladem prokazujícím znalost anglického jazyka,
  • vypracování případové studie a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru,
  • zaplacení ceny za studium programu MBA. Vstupní poplatek činí 180 000 CZK za celý Program MBA.

Přihlašování do 2.běhu

  • Zadání případové studie pro přijímací řízení – 2. běh MBARE
  • Od 1. 6. do 15. 9. bude možnost podat přihlášku
  • Ve dnech 3.10.-4.10.2019 budou probíhat přijímací pohovory

S dotazy k přihlašování do programu MBARE se prosím obraťte na koordinátorku programu paní Bábíkovou.


Výuka 2. běhu 

Samotné zahájení výuky 2. běhu MBARE začne 8.11.2019.
O časovém harmonogramu dalších kurzů budou přijatí uchazeči informováni. 


Přihláška

Po stisknutí tlačítka přejdete na elektronický formulář s přihláškou ke studiu MBA Nemovitosti a jejich oceňování.

  • Přihláška

Kontakty

Koordinátorka programu MBARE: Bc. Hana Bábíková, tel. 770 159 372, místnost na VŠE 114 NB, e-mail: mbare@vse.cz