Přijímací řízení

Požadované předpoklady a podmínky pro přijetí ke studiu v programu MBA Nemovitosti a jejich oceňování

  • Úspěšné absolvování alespoň bakalářského studia nebo studia jiného mezinárodně uznávaného studijního programu s titulem MBA – uchazeč doloží nejvyšší dosažené vzdělání kopií vysokoškolského diplomu.
  • Minimálně 1 rok praxe v oboru nemovitostí – uchazeč doloží strukturovaný profesní životopis.
  • Prokázání znalosti anglického jazyka – uchazeč doloží certifikát o absolvované zkoušce, vysvědčení o státní zkoušce z angličtiny v rámci svého vysokoškolského vzdělání nebo jiným dokladem prokazujícím znalost anglického jazyka. V případě nedoložení dokladu o absolvované zkoušce bude nutné znalost anglického jazyka prokázat během přijímacího pohovoru. Vybrané přednášky budou probíhat v anglickém jazyce a adekvátní znalost tohoto jazyka je proto nutná. 
  • Vypracování případové studie a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.
  • Zaplacení ceny za studium programu MBA. Vstupní poplatek pro 2. běh programu (ak. rok 2019/20 – 2020/21) činil 180 000 CZK. Poplatek je za celý Program MBA.

Přihlašování do 3. běhu

  • Zadání případové studie pro přijímací řízení 3. běhu MBARE bude zveřejněno 1. 4. 2020.
  • Den otevřených dveří proběhne 3. 4. 2020, 14:00 – 16:00 v NB 177, VŠE Žižkov.
  • Od 1. 5. do 12. 6. 2020 bude možnost podat přihlášku do 3. běhu programu MBARE.
  • Ve dnech 18. 6. – 19. 6. 2020 budou probíhat přijímací pohovory.

S dotazy k přihlašování do programu MBARE se prosím obraťte na koordinátorku programu paní Bábíkovou.


Výuka 3. běhu 

Samotné zahájení výuky 3. běhu MBARE začne 2. 10. 2020.


Kontakty

Koordinátorka programu MBARE: Bc. Hana Bábíková, tel. 770 159 372, místnost na VŠE 114 NB, e-mail: mbare[at]vse.cz