Přijímací řízení

Přihlašování do 3. běhu (ak. rok 2020/21 – 2021/22)

S dotazy k přihlašování do programu MBARE se prosím obraťte na koordinátorku programu paní Bábíkovou: Bc. Hana Bábíková, tel. 770 159 372, e-mail: mbare[at]vse.cz, VŠE – NB 114.


Přihláška

Po stisknutí tlačítka přejdete na elektronický formulář s přihláškou ke studiu MBA Nemovitosti a jejich oceňování.

  • Přihláška
Požadované předpoklady a podmínky pro přijetí ke studiu v programu MBA Nemovitosti a jejich oceňování

  • Úspěšné absolvování alespoň bakalářského studia nebo studia jiného mezinárodně uznávaného studijního programu s titulem MBA – uchazeč doloží nejvyšší dosažené vzdělání kopií vysokoškolského diplomu.
  • Minimálně 1 rok praxe v oboru nemovitostí – uchazeč doloží strukturovaný profesní životopis.
  • Prokázání znalosti anglického jazyka – uchazeč doloží certifikát o absolvované zkoušce, vysvědčení o státní zkoušce z angličtiny v rámci svého vysokoškolského vzdělání nebo jiným dokladem prokazujícím znalost anglického jazyka. V případě nedoložení dokladu o absolvované zkoušce bude nutné znalost anglického jazyka prokázat během přijímacího pohovoru. Vybrané přednášky budou probíhat v anglickém jazyce a adekvátní znalost tohoto jazyka je proto nutná. 
  • Vypracování případové studie (pdf, 475 kB) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.
  • Zaplacení ceny za studium programu MBA. Vstupní poplatek pro 2. běh programu (ak. rok 2019/20 – 2020/21) činil 180 000 CZK. Poplatek je za celý Program MBA.