Přijímací řízení

Přihlašování do 7. běhu (akademické roky 2024/25 – 2025/26)

 


S dotazy k přihlašování do programu MBARE se prosím obraťte na koordinátora programu pana Štolce: Martin Štolc, tel. 770 159 372, e-mail: mbare@vse.cz, VŠE – NB 136 / NB 111.


Přihláška

Po stisknutí tlačítka přejdete na elektronický formulář s přihláškou ke studiu MBA Nemovitosti a jejich oceňování.

  • Přihláška

Požadované předpoklady a podmínky pro přijetí ke studiu v programu MBA Nemovitosti a jejich oceňování

  • Úspěšné absolvování alespoň bakalářského studia nebo studia jiného mezinárodně uznávaného studijního programu s titulem MBA – uchazeč doloží nejvyšší dosažené vzdělání kopií vysokoškolského diplomu.
  • Minimálně 1 rok praxe v oboru nemovitostí – uchazeč doloží strukturovaný profesní životopis.
  • Prokázání znalosti anglického jazyka – uchazeč doloží certifikát o absolvované zkoušce, vysvědčení o státní zkoušce z angličtiny v rámci svého vysokoškolského vzdělání nebo jiným dokladem prokazujícím znalost anglického jazyka. V případě nedoložení dokladu o absolvované zkoušce bude nutné znalost anglického jazyka prokázat během přijímacího pohovoru. Vybrané přednášky budou probíhat v anglickém jazyce a adekvátní znalost tohoto jazyka je proto nutná. 
  • Vypracování případové studie a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.
  • Zaplacení ceny za studium programu MBA. Úprava platebních podmínek pro 7. běh MBARE: v reakci na koronavirus vnímáme potřeby uchazečů a firem a jsme připraveni vyjít vstříc s platebními podmínkami. Na žádost uchazeče jsme připraveni umožnit rozdělení plateb studijního poplatku na dvě splátky (na začátku 1. a 2. roku studia) bez navýšení. Konečná cena za studium je 218 000,- Kč.