Právní aspekty nemovitostních transakcí

Obsah kurzu
V rámci tohoto kurzu studenti získají základní přehled o právním fungování vybraných oblastí nemovitostního trhu. Účastníci porozumí hlavním principům institucionálních nájmů a budou schopni identifikovat v nájemních smlouvách problémy klíčové pro pronajímatele i pro nájemce. Dále se kurz tematicky zaměřuje na nemovitostních právní prověrky (due diligence), studenti se budou umět orientovat v nejčastějších problémech identifikovaných při due diligence a v možnostech jejich řešení. V neposlední řadě bude prostor v kurzu věnován jednotlivým fázím akvizičního procesu z právního hlediska.

Lektor
Mgr. Martina Krákorová
Mgr. Martin Bendík

 

 

 

 

 

Právní aspekty nemovitostních transakcí