Financování nemovitostních projektů

Obsah kurzu
Předmět posluchačům přiblíží druhy a základní podmínky financování komerčních a rezidenčních projektů ve všech fázích developerského cyklu a investičního života nemovitosti. Součástí učení bude sestavení základních podkladů pro poptávku seniorního i juniorního financování, seznámení se se strukturou indikativní nabídky financování, závazné nabídky financování i se základními aspekty úvěrové a zajišťovací dokumentace včetně průběhu financování, požadavků na čerpání a případného refinancování. Zároveň bude nastíněno časování finančních potřeb vzhledem k dílčím milníkům developerského projektu.

Lektor:
Ing. Lenka Kostrounová
Ing. Rita Šafránková, MBA

 

 

Financování nemovitostních projektů