MBARE reportáž

Den s MBARE

Jednodenní reportáž o programu MBARE nabízí vhled do výuky ve své teoretické i praktické části, Dne otevřených dveří a slavnostního zakončení prvního akademického roku účastníků 1. běhu.

Účastníci programu v reportáži oceňují především jeho jedinečnost na vzdělávacím trhu, možnost prohlídek developerských projektů v jednotlivých fázích přípravy, mapování aktuálního vývoje na trhu nemovitostí a výjimečnou týmovou spolupráci.

Vedení programu MBARE dále potvrzuje jeho zaměření na development, komerční využití a praktickou orientaci na manažery.

https://www.youtube.com/watch?v=cW4YHTompkA