Kalkulace cen staveb

Obsah kurzu
Znalost základních principů nákladového ocenění staveb je podstatná jak pro profese oceňování nemovitostí, tak z pohledu investorů do nemovitostí a developerů. Absolventi tohoto předmětu budou rozumět používaným klasifikacím ve stavebnictví (JKSO, CZ-CC, TSKP), jednotlivým částem stavebních rozpočtů, druhům nákladů ve stavebnictví včetně nákladů životního cyklu stavby. Budou znát strukturu celkových nákladů stavby od projektových prací, přes náklady umístění stavby, kompletační činnost apod. Budou se orientovat v dostupných oceňovacích podkladech (cenová soustava ÚRS, RTS, ASPE) a umět vyhodnotit jejich využití. Seznámí se s podrobným položkovým rozpočtem.

Lektor
Ing. Miroslav Pivrnec

 

 

Kalkulace cen staveb