Etické chování

Obsah kurzu
Ve znalecké profesi je etické chování základním předpokladem pro vykonávání této činnosti. Profesní organizace sdružující znalce, jako například RICS (britský Královský institut diplomovaných znalců) vyžadují důsledné dodržování etického kodexu od všech členů. Profese znalce přináší mnoho situací, které kladou nárok na integritu, férové jednání a zajištění kvality výsledků prostřednictvím důsledného používání „best practice“. Předmět účastníkům poskytne přehled základních regulativních etických standardů v ČR vztahujících se na znaleckou činnost a požadavky na členy RICS. Zároveň interaktivní formu představí reálné etické problémy a jejich možné řešení.

Lektor
Stefan de Goeij, MRICS
Pavel Krchňák MRICS

 

 

 

 

Etické chování