Investice do nemovitostí

Obsah kurzu
Kurz Investice do nemovitostí nabízí účastníkům přehled základních principů investování a přinese jim pochopení nemovitosti jako investičního aktiva. Předmět je postaven na teoretickém základu, ale významným prvkem výuky jsou ukázky a příklady z praxe. Účastníci se seznámí s různými investičními strategiemi, typy investorů a se životním cyklem investiční nemovitosti včetně fáze developmentu. Prostor bude věnován nástrojům investičního rozhodování, měření výkonnosti investičních nemovitostí se zohledněním různých druhů rizika (úrokové, měnové a tržní) a teorií portfolia investic do nemovitostí. Další tematická oblast se soustředí na principy a druhy financování nemovitostí včetně méně běžných instrumentů a základní principy správy aktiv (asset management).

Lektor
Ing. Martin Makovec, Ph.D., MRICS
Ing. Zdeněk Špaček, MSc. MIM MRICS
Omar Sattar MRICS

 

 

Investice do nemovitostí