Investice do nemovitostí

Obsah kurzu
Kurz Investice do nemovitostí nabízí účastníkům přehled základních principů investování a přinese jim pochopení nemovitosti jako investičního aktiva. Předmět je postaven na teoretickém základu, ale významným prvkem výuky jsou ukázky a příklady z praxe. Účastníci se seznámí s různými investičními strategiemi, typy investorů a se životním cyklem investiční nemovitosti včetně fáze developmentu. Prostor bude věnován nástrojům investičního rozhodování, měření výkonnosti investičních nemovitostí se zohledněním různých druhů rizika (úrokové, měnové a tržní) a teorií portfolia investic do nemovitostí. Další tematická oblast se soustředí na principy a druhy financování nemovitostí včetně méně běžných instrumentů a základní principy správy aktiv (asset management).

Lektor
Ing. Dušan Šťastník, MSc. MRICS
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Ing. Zdeněk Špaček, MSc. MIM MRICS
Ing. Martin Makovec, Ph.D., MRICS

 

 

Investice do nemovitostí