Tržní oceňování nemovitostí

Obsah kurzu
Předmět Tržní oceňování nemovitostí poskytne účastníkům komplexní informaci ohledně procesu oceňování komerčních nemovitostí v souladu se standardy Královského institutu diplomovaných znalců (RICS). Naučí je aplikovat různé metody ocenění v závislosti na typu oceňované nemovitosti a účelu ocenění. Účastníci získají znalost klíčových principů, teorií a postupů používaných při oceňování komerčních nemovitostí, jakými jsou kancelářské komplexy, nákupní centra, logisticko-skladovací areály, pozemky pro výstavbu atp. Studenti budou schopni na základě praktického seznámení s metodami stanovit hodnotu nemovitosti na realitním trhu.

Lektor
Marcel Kolesár MSc. MRICS

 

 

Tržní oceňování nemovitostí