Stavební projektový a cenový management

Obsah kurzu
Předmět je zaměřen na základní principy projektového a cenového řízení pozemních staveb ve všech fázích stavebního procesu – tedy od přípravy projektu včetně akvizice, stavebního zadání i studie realizovatelnosti, po výběr a sestavení celého týmu, řízení projekční přípravy, koordinaci a přístup k povolovacím procesům, přípravu a organizaci výběrových řízení stavebních prací, projektové a cenové řízení realizace staveb, jejího dokončení a předání a uvedení do provozu a užívání. Dále předmět představí přístupy a způsoby oceňování a rozpočtování staveb v různých přípravných fázích projektu, orientaci v dostupných oceňovacích a rozpočtovacích podkladech, využití propočtu celkových nákladů stavby i podrobného položkového rozpočtu stavby. Zároveň bude přiblížena problematika cenové kontroly stavebních nákladů během výstavby včetně přístupů pro úspěšné vedení agendy řešení a administrace změn a požadavků na vícepráce. Předmět dále ujasní hlavní druhy různých dodavatelských systémů (generální dodávka, construction managementu, D&B apod.) vč. jejich výhod a nevýhod. Závěrem předmět představí i požadavky financujících institucí na stavební monitoring.

Lektor:
Martin Scheuch BSc MBA MRICS

Stavební projektový a cenový management