Teorie oceňování

Obsah kurzu
Studenti získají znalosti o základních přístupech k oceňování obecně (výnosový, nákladový a porovnávací přístup) a jednotlivé metody se naučí prakticky vypočítat. Zároveň se seznámí s principem, jak zvolit vhodnou metodu ocenění v závislosti na typu oceňované nemovitosti a účelu ocenění. Budou pak schopni samostatně provádět finanční výpočty hodnoty nemovitostí a případně kriticky zhodnotit výpočtovou stránku posuzovaných ocenění.

 

 

 

 

 

Teorie oceňování