Developerský projekt

Obsah kurzu
V rámci předmětu Developerský projekt je účastníkům zadán konkrétní pozemek pro zpracování developerského projektu. Práce probíhá v pracovních týmech, ve kterých si studenti rozdělí role (manažer, obchodník, projektový manažer, finance a oceňovatel) a mají za úkol přijít s developerským řešením pozemku od koncepčního řešení území, přes jeho komplexní zhodnocení včetně zhodnocení rizik. Součástí řešení by mělo být i porovnání jednotlivých možných variant a vybrání té nejvhodnější s ohledem na výnosnost, rizikovost a technickou proveditelnost. Každá skupina vytvoří vlastní business plán včetně P&L (profit and loss statement) a modelu očekávaného cash flow z projektu v čase. Předpokládá se i provedení analýzy senzitivity na základní vstupní parametry modelu.

Lektor
PhDr. Pavel Streblov MSc.
Ing. Jaroslav Kaizr, Ph.D. MRICS
Mgr. Ing. David Mazáček, MSc. MA MRICS

 

Developerský projekt