Developerský projekt

Obsah kurzu
V rámci předmětu Developerský projekt je účastníkům zadán konkrétní pozemek pro zpracování developerského projektu. Práce probíhá v pracovních týmech, ve kterých si studenti rozdělí role (manažer, obchodník, projektový manažer, finance a oceňovatel) a mají za úkol přijít s developerským řešením pozemku od koncepčního řešení území, přes jeho komplexní zhodnocení včetně zhodnocení rizik. Součástí řešení by mělo být i porovnání jednotlivých možných variant a vybrání té nejvhodnější s ohledem na výnosnost, rizikovost a technickou proveditelnost. Každá skupina vytvoří vlastní business plán včetně P&L (profit and loss statement) a modelu očekávaného cash flow z projektu v čase. Předpokládá se i provedení analýzy senzitivity na základní vstupní parametry modelu.

Lektor
PhDr. Pavel Streblov MSc.
Ing. Jaroslav Kaizr, Ph.D. MRICS
Mgr. Ing. David Mazáček, MSc. MA MRICS
Ing. Juríček Tomáš, PhD, M.B.A., D.B.A., M.B.A.

 

Developerský projekt