Ing. Petr Polák

 

 

 

Kurs: Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů

 

 

 

Petr Polák je vedoucím lektorem předmětu Oceňování nemovitostí dle cenových předpisů. V současnosti působí na Ministerstvu financí České republiky jako vrchní ministerský rada, vedoucí oddělení oceňování majetku, kde má ve své působnosti zejména legislativní činnost v oblasti oceňování majetku a služeb, vydávání odborných stanovisek v oblasti oceňování a vyjadřování se ke znaleckým posudkům v oblasti oceňování majetku a služeb. Na Vysoké škole ekonomické v Praze vyučuje předměty specializované na oceňování nemovitých věcí. Dále spolupracuje s Vysokým učením technickým v Brně a jeho Ústavem soudního inženýrství. Petr je autorem odborných článků, spoluautor skript pro úřední oceňování majetku a je přednášejícím na národních a mezinárodních konferencích zaměřených na oceňování majetku. Petr je absolventem technicko – ekonomického oboru Obchod a podnikání s technikou na Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze a  specializačního oboru pro znalce v oboru ekonomika ceny a odhady nemovitostí na Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze.