Organizační management a marketing

Obsah kurzu
Organizační management a marketing poskytne účastníkům základní přehled o manažerském fungování nemovitostních společností. V předmětu jsou představeny marketingové techniky a strategie používané na trhu s nemovitostmi. Studenti porozumí důležitosti marketingu v realitním světě, marketingovému vztahu se zákazníkem, marketingovému mixu a novým trendům, jako například použití sociálních médií pro marketing.  Studenti porozumí základním principům znalostního managementu, organizačního managementu (se zaměřením na témata jako například řízení změn v organizaci, organizační struktura a vztahy) a managementu lidí v organizaci (se zaměřením na témata jako modely lidského managementu, sledování výkonnosti a správné řízení slabších článků v organizaci, důležitost týmové a skupinové práce).

Lektor:
Ing. Martin Baláž, MBA
PhDr. Markéta Miková

 

 

 

Organizační management a marketing