Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů

Obsah kurzu
V předmětu Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů se účastníci seznámí se zakotvením oceňování v českých právních předpisech. Absolventi budou schopni vyhodnotit, za jakých situací (pro jaké účely) je v praxi vyžadováno ocenění nemovitých věcí a jaké právní předpisy se pro daný případ aplikují. Významným tématem v rámci předmětu jsou i různé základní druhy cen a hodnot, rozdíly mezi nimi a postupy a nástroje, které vedou k jejich dosažení. Absolventi by měli být schopni determinovat vhodný způsobu ocenění podle účelu jeho užití. Dále se předmět obsahově zaměřuje na oceňování pro restituční, privatizační, daňové účely, účely SJM a vyvlastnění. Prostor je věnován i specifikům ocenění pro jednotlivé druhy staveb (bytové a nebytové jednotky, inženýrské stavby, pozemky a jejich soubory atd.) Z hlediska developerské činnosti i oceňování je významná také problematika oceňování věcných práv (právo stavby, věcná břemena), o nichž získají účastníci přehled.

Lektor
Ing. Petr Polák

 

 

 

Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů