Inovace a nemovitosti

Obsah kurzu
Kurz Inovace a nemovitosti připraví účastníky na budoucí změny v oblasti nemovitostí a realitního trhu. Účastníci se seznámí s příklady nejnovějších technologických a komerčních inovací i sociologických změn, které ovlivňují odvětví nemovitostí. V rámci předmětu jsou prezentovány praktické příklady reakce realitního odvětví na tyto změny, diskutovány nové koncepty a využití technologií, které bourají tradiční pojetí nemovitostí. Studenti se seznámí se širokou škálou technologií a oborů od internetu věcí, přes nárůst e-commerce a požadavků společnosti na skladové prostory až po tzv. Smart City. Představí cestu od virtuální reality ke kancelářské budově či od 3D tisku k cirkulární ekonomice. Díky tomu budou absolventi schopni lépe připravit nebo vyhodnotit business plány komerčních nemovitostí a budou schopni rychlé reakce na měnící se potřeby, požadavky a očekávání uživatelů či nájemců jednotlivých typů nemovitostí.

Lektor:
Bert Hesselink, MSc. MRICS
Ing. Daniel Štys

Inovace a nemovitosti