Daně v nemovitostech

Obsah kurzu
V rámci předmětu Daně v nemovitostech budou účastníci seznámeni s přehledem o daních, se kterými se mohou setkat při transakcích s nemovitostmi. Zejména se budou soustředit na téma daně z příjmů, její základní principy a dopady na nemovitosti například při technickém zhodnocení nebo například vyřazení. Pozornost bude věnována i tématu daňových versus účetních odpisů a související problematice odložené daně. Po absolvování tohoto kurzu se účastníci budou orientovat nejen v problematice daně z příjmů, ale samozřejmě i v problematice daní majetkových (daň z nabytí nemovitých věcí) a nepřímé daně (DPH). Problematika daní je prezentována včetně souvislostí, tj. v kontextu jejich dopadu na nemovitostní trh.

Lektor:
Ing.Tereza Gebauer
Mgr. Catherine Slavíčková

 

 

 

Daně v nemovitostech