Seznam absolventů dle profese

Zde na stránce je možné dohledat dřívější absolventy programu MBARE. Absolventi jsou rozděleni do skupin dle pracovního zaměření? Seznam základního rozdělení vidíte v levé části stránky.