Výzkum trhu nemovitostí

Obsah kurzu
Studenti si rozšíří znalosti o výzkumu trhu s nemovitostmi především o aspekty určující vývoj ceny nemovitostí a specifika trhu s jednotlivými druhy komerčním nemovitostí (pozemky, rezidenční a komerční reality). Během výuky jsou seznámeni se zdroji informací o realitním trhu, včetně předností a nedostatků jednotlivých zdrojů. Získají přehled o základních indexech a databázích, které jsou k dispozici v rámci českého i zahraničního trhu s nemovitostmi. Účastníci kurzu se naučí identifikovat komponenty jednotlivých indexů a databází, a to jak v teoretické rovině, tak v případových studiích, které představí samotní tvůrci indexů. Předmět se také věnuje vazbám makroekonomických ukazatelů s cenami nemovitostí v České republice.

Lektor
Ing. Petr Hána
Ing. Kamila Breen

 

 

 

 

Výzkum trhu nemovitostí