Technická prověrka

Obsah kurzu:
Cílem předmětu je seznámit účastníky se současným stavem základního přístupu ke stavebně technickému a vzhledovému hodnocení oceňovaných staveb tak, aby byli schopni se orientovat a hodnotit stavbu v celém procesu životního cyklu, od její přípravy po její likvidaci. Zároveň budou účastníci seznámeni s kvalitou staveb a jejími současnými projevy a odchylkami. Předmět také představí vybrané požadavky českých norem anebo požadavky pojišťoven na komerční a rezidenční prostory a v této souvislosti popíše i některé standardně používané materiály. Pozornost bude věnována také trendům v jednotlivých stavebních komponentech, a to zejména vzhledem k ESG strategii.

 

Lektor:
Ing. Jan Jurčíček

Technická prověrka