Urbanismus, územní plánovaní a udržitelný rozvoj

Obsah kurzu
Předmět Urbanismus, územní plánování a udržitelný rozvoj seznámí účastníky s územním plánováním, s jeho aspekty a vazbou na koncepci územního celku, vazbou na výstavbu (development) a na udržitelný rozvoj. Účastníci poznají tuto problematiku jak z perspektivy architektů a získají potřebný teoretický základ, tak z pohledu profesionálních investorů na realitním trhu, developerů a z pohledu širších souvislostí.

Lektor:
PhDr. Pavel Streblov, MSc. MRICS
Viktorie Součková, MgA
Ian Bogle MArch.

 

 

 

 

 

Urbanismus, územní plánovaní a udržitelný rozvoj