Ing. arch. David Charousek

 

 

 

Kurs: Technická hodnocení staveb

 

 

 

David Charousek je vedoucím lektorem předmětu Technická hodnocení staveb. David se od roku 2003 věnuje oceňování nemovitých věcí pro účely bank a soudů, dobrovolných i nařízených dražeb, společenských přeměn apod. ve společnosti 1. Znalecká, a.s., ve které má funkci statutárního ředitele. Je absolventem oboru Architektura a urbanismus na Technické univerzitě v Liberci.