Časopis Journal of Competitiveness

Nový impakt: The difference between Preferred & Common Stocks in Europe from the market perspective

Autoři: Tomáš Brabenec, František Poborský, Sean Patrick Saßmannshausen

Bližší informace ve 3. čísle 2020: https://www.cjournal.cz

Posláním časopisu je uveřejňovat inspirativní a kvalitní výsledky teoretického a empirického výzkumu s důrazem na zkoumání významných faktorů růstu konkurenční schopnosti.

Časopis Journal of Competitiveness vydávaný Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci s publikačními partnery vychází z tradice světově proslulé školy řízení firmy Baťa, která se vyznačovala svou jedinečnou schopností vyhledávat a nacházet významné konkurenční výhody ve všech oblastech řízení a dosahovat tak vyšší výkonnosti.

Časopis Journal of Competitiveness se především zaměřuje na inovativní přístupy, metody a nástroje řízení firem a institucí v kontextu zvyšování jejich výkonnosti, zlepšování konkurenční schopnosti a získávání konkurenčních výhod v klíčových procesech.

Časopis Journal of Competitiveness nabízí možnost publikovat vědecky hodnotné články, které budou zaměřené na tyto oblasti:

  • konkurenceschopnost států, regionů, sektorů, firem a institucí
  • přístupy, metody a nástroje strategického a operativního řízení firem a institucí v kontextu zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti
  • konkurenceschopnost finančních trhů a institucí, finanční nástroje podporující růst výkonnosti a konkurenceschopnosti firem a institucí
  • jiná ekonomická témata, která úzce souvisí s problematikou konkurenceschopnosti.

Journal of Competitiveness přijímá do recenzního řízení články, které jsou mezinárodně orientované nebo obsahují významné mezinárodní srovnání dosažených výsledků.

Ambicí časopisu je podporovat vědecko-výzkumné aktivity vědeckých pracovníků z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska ale i dalších států.