Královský institut diplomovaných znalců (RICS)

RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors – Královský institut diplomovaných znalců)

Královský institut diplomovaných znalců ( Royal Institution of Chartered Surveyors– RICS) je mezinárodní organizace, která má za cíl podporovat a prosazovat nejvyšší profesní standardy v oblasti nemovitostí. Založena byla v roce 1792 ve Velké Británii, v současnosti působí globálně včetně České republiky a sdružuje přes 134 000 členů.

Přítomnost na každém významném finančním trhu naskýtá ideální pozici k ovlivňování politiky a zakládání standardů na místních trzích za účelem ochrany spotřebitelů a podniků.