Cukrovarnický palác – luxusní hotel Andaz (Březen 2023)

Luxusní hotel Andaz Prague se 176 pokoji vznikl rekonstrukcí budovy Cukrovarnického paláce (Sugar Palace) postavené v letech 1912–1916 pro Asekurační spolek průmyslu cukrovarnického. Jedná se o neoklasicistní stavbu, za jejímž zrodem stáli architekti Josef Zasche a Theodor Fischer. Plastiky na průčelí pak byly vytvořeny německým sochařem Franzem Metznerem. Objekt na nepravidelně protáhlém pětiúhelném půdorysu uzavírá dva dvory a západním úzkým cípem s otevřeným klenutým průchodem přiléhá k Jindřišské věži.

V roce 1993 byla budova prohlášena Ministerstvem kultury Památkově chráněnou stavbou – kulturní památkou.

Hotel Andaz Prague

Hotelem nás provedli jednak manažerky hotelu, ale bude i pan Architekt: UBM Development Czechia s.r.o. – Ing. Arch. David Lukas