On-line seminář – Bydlení, nájemné, správa města – 5.10.2020, 16:30h

Zajímá Vás rozvoj a správa města a aspekty dostupnosti bydlení? Přijďte na seminář na téma bydlení, nájemné, správa města.

Rádi bychom Vás pozvali na přímý přenos semináře ze Zastupitelského sálu, kde budou přítomni prezentující: 5.10.2020 od 16:30 – https://www.publicwire.eu/bydleni/ 

Na uvedeném odkaze bude také možné klást otázky do diskuze.

Již zaslané registrace jsou evidované na tento nový termín.

Seminář se bude věnovat aktuálním výstupům a tématům v oblasti rozvoje a správy města a aspektům dostupnosti bydlení a navazuje na workshopy z října 2019 a června 2020 pořádané kanceláři 1. nám primátora Petra Hlaváčka, které se věnovaly územnímu plánování a ekonomice rozvoje měst.

Semináře se zúčastní jako přednášející:
– absolvent MBARE Martin Červinka
– lektor MBARE Petr Hána
– a spolupracující lektor MBARE Petr Urbánek, na jehož přednášku se těší posluchači MBARE v rámci developerského projektu.

Agenda:

Úvodní slovo, moderace
Petr Hlaváček, 1.náměstek primátora pro územní rozvoj

Systémy a rozhodování veřejné správy – samosprávné členění Prahy
Tomáš Hudeček (Masarykův ústav vyšších studií ČVUT), Jaromír Hainc (IPR Praha)
(výstup z projektu  Zkvalitnění systémů a procesů povolování nové výstavby v Praze: dostupné bydlení“, TAČR 2018 – 2020)

Analýza nájemního bydlení – vývoj nájemného v Praze v podrobném územním členění v období 2019 až 06/2020
Petr Hána, Deloitte

Ekonomické dopady rozvoje a plánování v území na rozpočet hlavního města a republiky
Eduard Forejt, CREEX

Modely spolupráce soukromého a veřejného sektoru na bytové výstavbě
Petr Urbánek, Martin Červinka

Novela zákona 151/1997 o oceňování majetku  – klíčový krok k efektivní spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblasti výstavby a developmentu
Pavel Vorlíček, BIRT

18:30 – 19.00 diskuze

S ohledem na aktuální situaci je nutná registrace účastníků  předem, prosíme o registraci na emailu martin.cervinka@praha.eu

Upozorňujeme, že v prostorách Magistrátu bude třeba respektovat v té době platné pokyny ve věci preventivních hygienických opatření.

Pokud dojde k dalším závažným  změnám  v režimu hygienických opatření,  proběhne seminář formou  online videokonference, o čemž Vás budeme samozřejmě informovat. V případě zájmu si tedy termín určitě poznamenejte.