Výsledky vyhledávání

Showing 13155 results
Kdo jsme Naše webová adresa je: https://mbare.vse.cz. Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme Komentáře Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou sh...

https://mbare.vse.cz/ochrana-osobnich-udaju/
By Stanislav Vojíř, on 06/12/2018

...

https://mbare.vse.cz/kontakty/
By Stanislav Vojíř, on 06/12/2018

...

https://mbare.vse.cz/program/
By Petr Heršálek, on 12/21/2018

...

https://mbare.vse.cz/program/studijni-predpisy/
By Petr Heršálek, on 12/26/2018

...

https://mbare.vse.cz/program/uzitecne-informace/
By Petr Heršálek, on 12/21/2018

Studijní a zkušební řád Vysoké školy ekonomické v Praze platný předpis Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb....

https://mbare.vse.cz/program/studijni-predpisy/studijni-a-zkusebni-rad/
By Petr Heršálek, on 12/26/2018

Řád celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze (ze dne 15. prosince 2017) platný předpis Ministerstvo školství...

https://mbare.vse.cz/program/studijni-predpisy/rad-celozivotniho-vzdelavani/
By Petr Heršálek, on 12/26/2018

Etický kodex I. Úplné znění Etického kodexu VŠE ze dne 23. září 2013 Preambule V souladu sposláním VŠE, jako jednoho z vrcholných center vzdělanosti, nezávislého pozn...

https://mbare.vse.cz/program/studijni-predpisy/eticky-kodex/
By Petr Heršálek, on 12/26/2018

...

https://mbare.vse.cz/o-programu/
By Petr Heršálek, on 02/05/2019

...

https://mbare.vse.cz/o-programu/zakladni-informace/
By Petr Heršálek, on 02/05/2019

...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/
By Petr Heršálek, on 02/05/2019

V rámci předmětu Developerský projekt absolvovali posluchači exkurzi v Prologis park Prague - Airport, Hala č.3. - nájemce firma EYELEVEL....

https://mbare.vse.cz/blog/2019/03/18/exkurze-16-3-developersky-projekt/
By Petr Heršálek, on 03/18/2019

Obsah kurzu Ve znalecké profesi je etické chování základním předpokladem pro vykonávání této činnosti. Profesní organizace sdružující znalce, jako například RICS (britský Královsk...

https://mbare.vse.cz/o-programu/program-studia/eticke-chovani-znalcu/
By Petr Heršálek, on 04/07/2019

Studijní program  MBA Nemovitosti a jejich oceňování (MBARE) vznikl za plné podpory lokální a evropské organizace RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) V lednu 2019 zaháji...

https://mbare.vse.cz/o-programu/akreditace/
By Petr Heršálek, on 02/05/2019

...

https://mbare.vse.cz/o-programu/program-studia/
By Petr Heršálek, on 02/05/2019

Obsah kurzu Kurz Inovace a nemovitosti připraví účastníky na budoucí změny v oblasti nemovitostí a realitního trhu. Účastníci se seznámí s příklady nejnovějších technologických a...

https://mbare.vse.cz/o-programu/program-studia/inovace-a-nemovitosti/
By Petr Heršálek, on 04/08/2019

Obsah kurzu Každý subjekt na nemovitostním trhu v rámci své činnosti řeší ve větší či menší míře právní aspekty činnosti, které jsou zakotveny v občanském zákoníku a které...

https://mbare.vse.cz/o-programu/program-studia/katastr-nemovitosti-a-obcanske-pravo/
By Petr Heršálek, on 04/07/2019

Obsah kurzu Předmět poskytne účastníkům přehled a pochopení důležitosti přesného, a hlavně metodicky správného, vyměření ploch komerčních i rezidenčních nemovitostía jeho role...

https://mbare.vse.cz/o-programu/program-studia/standardy-mereni-nemovitosti/
By Petr Heršálek, on 04/08/2019

Obsah kurzu Studenti si rozšíří znalosti o výzkumu trhu s nemovitostmi především o aspekty určující vývoj ceny nemovitostí a specifika trhu s jednotlivými druhy komerčním nemovito...

https://mbare.vse.cz/o-programu/program-studia/vyzkum-trhu-nemovitosti/
By Petr Heršálek, on 04/08/2019

Obsah kurzu V kurzu stavebního práva se účastníci seznámí se základy veřejného stavebního práva, a zejména s praktickými problémy, které v dnešní době souvisejí s výstavbou. St...

https://mbare.vse.cz/o-programu/program-studia/stavebni-pravo/
By Petr Heršálek, on 04/07/2019

Obsah kurzu Účastníci kurzu se seznámí s druhy stavebních materiálů a jejich základními vlastnostmi. Na základě této znalosti pak budou schopni rozpoznat v praxi materiálové řešen...

https://mbare.vse.cz/o-programu/program-studia/staviva/
By Petr Heršálek, on 04/07/2019

Obsah kurzu Účetnictví v nemovitostech poskytne účastníkům informace o základních předpokladech, principech a standardech finančního účetnictví - vše s ohledem na nemovitosti a na...

https://mbare.vse.cz/o-programu/program-studia/ucetnictvi-v-nemovitostech/
By Petr Heršálek, on 04/08/2019

Obsah kurzu Studenti získají znalosti o základních přístupech k oceňování obecně (výnosový, nákladový a porovnávací přístup) a jednotlivé metody se naučí prakticky vypočítat....

https://mbare.vse.cz/o-programu/program-studia/teorie-ocenovani/
By Petr Heršálek, on 04/08/2019

Po úspěšném ukončení hodnocených předmětů lze odevzdat developerský projekt. Účastníci prezentují výsledky svého projektu před odbornou hodnotící porotou. Zpracování developersk...

https://mbare.vse.cz/o-programu/program-studia/zaverecna-zkouska-mbare/
By Petr Heršálek, on 04/09/2019

Funkce: Odborný ředitel programu E-mail:  jaroslav.kaizr@vse.cz Kancelář: NB 114 Telefon: Insis Profil...

https://mbare.vse.cz/o-programu/organizacni-struktura/ing-kaizr-jaroslav-msc/
By Petr Heršálek, on 03/26/2019

Funkce: Výkonný ředitel programu E-mail: frantisek.poborsky@vse.cz Kancelář: NB136 Telefon: +420 224 095 191 Insis Profil...

https://mbare.vse.cz/o-programu/organizacni-struktura/ing-poborsky-frantisek-ph-d/
By Petr Heršálek, on 03/26/2019

V rámci letošního ročníku Dne české logistiky, který proběhl 11. dubna 2019 na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci svého příspěvku prezentoval studijní program MBARE odbo...

https://mbare.vse.cz/blog/2019/04/20/prezentace-mbare-na-dni-ceske-logistiky-11-dubna/
By Petr Heršálek, on 04/20/2019

Obsah kurzu V rámci tohoto kurzu studenti získají základní přehled o právním fungování vybraných oblastí nemovitostního trhu. Účastníci porozumí hlavním principům institucionáln...

https://mbare.vse.cz/o-programu/program-studia/pravni-aspekty-nemovitostnich-obchodu/
By Petr Heršálek, on 04/08/2019

Obsah kurzu Předmět Urbanismus, územní plánování a udržitelný rozvoj seznámí účastníky s územním plánováním, s jeho aspekty a vazbou na koncepci územního celku, vazbou na výs...

https://mbare.vse.cz/o-programu/program-studia/urbanismus-uzemni-planovani-a-udrzitelny-rozvoj/
By Petr Heršálek, on 04/08/2019

Obsah kurzu Účastníci kurzu se seznámí s fungováním trhu s komerčními i rezidenčními nemovitostmi prostřednictvím mikroekonomických modelů včetně modelu Fischer-DiPasquale-Wheaton....

https://mbare.vse.cz/o-programu/program-studia/trh-s-nemovitostmi/
By Petr Heršálek, on 04/08/2019

Obsah kurzu Cílem kurzu Správa nemovitostí je seznámit účastníky se správou nemovitostí a jejími specifiky pro různé typy nemovitostí. Prostor je věnován také různým přístupům k...

https://mbare.vse.cz/o-programu/program-studia/sprava-nemovitosti/
By Petr Heršálek, on 04/08/2019

Obsah kurzu V rámci předmětu Daně v nemovitostech budou účastníci seznámeni s přehledem o daních, se kterými se mohou setkat při transakcích s nemovitostmi. Zejména se budou soustře...

https://mbare.vse.cz/o-programu/program-studia/dane-v-nemovitostech/
By Petr Heršálek, on 04/08/2019

Obsah kurzu V předmětu Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů se účastníci seznámí se zakotvením oceňování v českých právních předpisech. Absolventi budou schopni vyho...

https://mbare.vse.cz/o-programu/program-studia/ocenovani-nemovitosti-podle-cenovych-predpisu/
By Petr Heršálek, on 04/08/2019

Obsah kurzu V rámci předmětu Technická hodnocení staveb se účastníci naučí, jakým způsobem posoudit stavebně technický stav nemovitostí, stejně jako jejich vzhledové vlastnosti a mo...

https://mbare.vse.cz/o-programu/program-studia/technicka-hodnoceni-staveb/
By Petr Heršálek, on 04/07/2019

Obsah kurzu Předmět Tržní oceňování nemovitostí poskytne účastníkům komplexní informaci ohledně procesu oceňování komerčních nemovitostí v souladu se standardy Královského inst...

https://mbare.vse.cz/o-programu/program-studia/trzni-ocenovani-nemovitosti/
By Petr Heršálek, on 04/08/2019

Obsah kurzu V rámci předmětu Developerský projekt je účastníkům zadán konkrétní pozemek pro zpracování developerského projektu. Práce probíhá v pracovních týmech, ve kterých si...

https://mbare.vse.cz/o-programu/program-studia/developersky-projekt/
By Petr Heršálek, on 04/08/2019

Obsah kurzu Kurz Investice do nemovitostí nabízí účastníkům přehled základních principů investování a přinese jim pochopení nemovitosti jako investičního aktiva. Předmět je postave...

https://mbare.vse.cz/investice-do-nemovitosti/
By Petr Heršálek, on 04/08/2019

Obsah kurzu Ve vyhodnocení minulých trendů a v neposlední řadě při predikci budoucího vývoje trhu, která je nutnou podmínkou pro kvalifikovaný odhad hodnoty nemovitostí a perspektivnost...

https://mbare.vse.cz/o-programu/program-studia/statistika/
By Petr Heršálek, on 04/07/2019

Obsah kurzu Znalost základních principů nákladového ocenění staveb je podstatná jak pro profese oceňování nemovitostí, tak z pohledu investorů do nemovitostí a developerů. Absolventi t...

https://mbare.vse.cz/o-programu/program-studia/kalkulace-cen-staveb/
By Petr Heršálek, on 04/07/2019

Kurs: Urbanismus, územní plánovaní a udržitelný rozvoj Ian Bogle přednáší v rámci MBARE předmět Urbanismus, územní plánování a...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/ian-bogle-march/
By Petr Heršálek, on 05/14/2019

Kurs: Organizační management a marketing Martin Baláž je vedoucím lektorem předmětu Organizační marketing a management. Martin je od rok...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/ing-martin-balaz-mba/
By Petr Heršálek, on 05/14/2019

Kurz: Správa nemovitostí Ondřej Fukal je vedoucím lektorem předmětu Správa nemovitostí. Ondřej se pohybuje na nemovitostním t...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/ing-ondrej-fukal-mrics/
By Petr Heršálek, on 03/25/2019

Kurz: Stavební právo Jiří Buryan je vedoucím lektorem předmětu Stavební právo. Jiří je vedoucím advokátem/counselem v advokátn...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/judr-jiri-buryan-ll-m-phd/
By Petr Heršálek, on 03/20/2019

Kurs: Investice do nemovitostí Petr Dvořák přednáší v rámci MBARE předmět Investice do nemovitostí. Petr Dvořák je na VŠE...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/doc-ing-petr-dvorak-ph-d/
By Petr Heršálek, on 05/16/2019

Kurz: Katastr nemovitostí a občanské právo Eva Barešová je vedoucí lektorkou předmětu Katastr nemovitostí a občanské práv...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/judr-baresova-eva/
By Petr Heršálek, on 03/12/2019

Kurz: Etické chování znalců William Bucknell je vedoucím lektorem předmětu Etické chování/Code of Conduct. William je od rok...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/william-bucknell-mrics/
By Petr Heršálek, on 03/13/2019

Kurz: Právní aspekty nemovitostních obchodů Martin Bendík je vedoucím lektorem předmětu Právní aspekty trhu nemovitostních transakcí....

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/mgr-martin-bendik/
By Petr Heršálek, on 05/14/2019

Kurz: Trh s nemovitostmi Jaroslav Kaizr je vedoucím lektorem předmětu Trh s nemovitostmi. Jaroslav má více než 15 let zkušenost...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/ing-jaroslav-kaizr-msc-mrics/
By Petr Heršálek, on 03/12/2019

Kurs: Tržní oceňování nemovitostí Marcel Kolesár je vedoucím lektorem předmětu Tržní oceňování nemovitostí. Marcel se věnuje kom...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/marcel-kolesar-msc-mrics/
By Petr Heršálek, on 05/16/2019

Kurz: Výzkum trhu nemovitostí Petr Hána je vedoucím lektorem předmětu Výzkum trhu nemovitostí. Petr je senior manažerem v oddělení zaměřeném na stave...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/ing-petr-hana/
By Petr Heršálek, on 03/13/2019

Kurz: Právní aspekty nemovitostních obchodů Martina Krákorová přednáší v rámci MBARE předmět Právní aspekty nemovitostních obchod...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/mgr-martina-krakorova/
By Petr Heršálek, on 03/13/2019

Kurz: Tržní oceňování nemovitostí Richard Hogg přednáší v rámci MBARE předmět Tržní oceňování/Valuation of commercial...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/richard-hogg-bsc-mrics/
By Petr Heršálek, on 03/12/2019

Kurs: Správa nemovitostí Stefan de Goeij přednáší v rámci MBARE předmět Správa nemovitostí/Property management. Stefan je od roku 2010 ředit...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/stefan-de-goeij-mrics/
By Petr Heršálek, on 05/14/2019

Kurz: Účetnictví v nemovitostech Ladislav Mejzlík je v programu MBARE vedoucím lektorem předmětu Účetnictví nemovitostí. VŠE...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/doc-ing-ladislav-mejzlik-ph-d/
By Petr Heršálek, on 03/24/2019

Kurz: Právní aspekty nemovitostních obchodů Lukáš Maryško přednáší v rámci MBARE předmět Právní aspekty nemovitostních transak...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/mgr-ing-lukas-marysko/
By Petr Heršálek, on 03/14/2019

Kurz: Staviva Anna Lounková je vedoucí lektorkou předmětu Staviva. Je absolventkou Stavební fakulty ČVUT v Praze se specializací...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/ing-anna-lounkova-csc/
By Petr Heršálek, on 03/13/2019

Pozvánka na Den otevřených dveří studijního programu Nemovitosti a jejich oceňování (MBARE) Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří MBA programu nemovitosti a jejich oceňování (M...

https://mbare.vse.cz/blog/2019/04/28/den-otevrenych-dveri-17-5-2019-v-case-1400-1600-nb-177/
By Petr Heršálek, on 04/28/2019

KDE:  Kotelna, Libčice nad Vltavou KDY:  30. května 2019 Jaroslav Kaizr (Savills), garant programu MBARE a David Mazáček (Crestyl), PR manager programu MBARE vystoupí v rámci konference Bro...

https://mbare.vse.cz/blog/2019/04/29/konference-brownfieldy-30-5-2019/
By Petr Heršálek, on 04/29/2019

Účastníci programu MBARE navštívili Nákupní centrum Fénix v pražských Vysočanech. Po projektu je provázela ředitelka centra Ing. Lenka Rendlová, MBA , která představila projekt i změ...

https://mbare.vse.cz/blog/2019/05/26/sprava-nemovitosti-je-klicova-nakupni-centrum-fenix/
By Petr Heršálek, on 05/26/2019

...

https://mbare.vse.cz/pripadova-studie/
By Petr Heršálek, on 05/30/2019

...

https://mbare.vse.cz/prihlaska-mbare/
By Petr Heršálek, on 05/30/2019

Kde: Cubex Center, Na Strži 2097/63, Praha 4 Kdy: 4. června 2019 Jaroslav Kaizr (Savills), garant programu MBARE, vystoupí na konferenci Prague Property Forum 2019 a představí aktivity prvního...

https://mbare.vse.cz/blog/2019/05/21/mbare-na-konferenci-prague-property-forum-2019/
By Petr Heršálek, on 05/21/2019

Termín konání:      7. června 2019 – 8. června 2019 Místo konání:         Bogle Architects, Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1                                   ...

https://mbare.vse.cz/blog/2019/06/03/12-soustredeni-1-behu-mbare-6-7-6-2019/
By Petr Heršálek, on 06/03/2019

V pátek 17. května 2019 proběhl na Vysoké škole ekonomické v Praze Den otevřených dveří studijního programu Nemovitosti a jejich oceňování (MBARE), v rámci kterého se mohli účastnic...

https://mbare.vse.cz/blog/2019/05/22/probehly-den-otevrenych-dveri-mbare/
By Petr Heršálek, on 05/22/2019

Kurs: Technická hodnocení staveb David Charousek je vedoucím lektorem předmětu Technická hodnocení staveb. David se od roku 2003...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/ing-arch-david-charousek/
By Petr Heršálek, on 05/16/2019

Jaroslav Kaizr (Savills), garant programu MBARE, moderoval diskuzní panel zaměřený na chytré budovy a chytrá města na konferenci Prague Property Forum konané 4. června v Cubex Centru. Pane...

https://mbare.vse.cz/blog/2019/06/06/mbare-na-konferenci-prague-property-forum-2019-2/
By Petr Heršálek, on 06/06/2019

  Kurs: Trh s nemovitostmi; Developerský projekt David Mazáček přednáší v rámci MBARE předměty Trh s nemovitostmi a Developerský...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/mgr-ing-david-mazacek-msc-ma-mrics/
By Petr Heršálek, on 05/14/2019

Termín konání:       6. září 2019 – 7. září 2019 Místo konání:          VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 - Žižkov Učebna:                     NB 139...

https://mbare.vse.cz/blog/2019/07/25/13-soustredeni-1-behu-mbare-6-7-9-2019/
By Petr Heršálek, on 07/25/2019

...

https://mbare.vse.cz/video/
By Petr Heršálek, on 08/07/2019

Jaroslav Kaizr, jeden z předních odborníků na průmyslové nemovitosti u nás. Na průmyslové haly se umí podívat očima developera i realitního konzultanta, posledních šesti letech se jimi...

https://mbare.vse.cz/blog/2019/08/16/cesi-hodnotu-svych-nemovitosti-jen-tusi/
By Petr Heršálek, on 08/16/2019

Od 1. 6. - 15. 9. 2019 se mohou uchazeči přihlásit do MBARE programu: mbare.vse.cz/prijimaci-rizeni Program MBARE je koncipován jako čtyřsemestrální mezinárodně uznávaný program distan...

https://mbare.vse.cz/blog/2019/06/04/prihlasovani-do-2-behu-mba-programu-nemovitosti-a-jejich-ocenovani-mbare-zahajeno/
By Petr Heršálek, on 06/04/2019

Termín konání: 20. září 2019 – 21. září 2019 Místo konání: VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 - Žižkov Učebna: NB 177A Pátek 20.9.2019 (NB 177A) 14:00...

https://mbare.vse.cz/blog/2019/09/09/14-soustredeni-1-behu-mbare-20-21-9-2019/
By Hana Bábíková, on 09/09/2019

7. a 8. června pokračoval 1. běh MBARE již 12. soustředěním a výukou předmětu Urbanismus, územní plánování a udržitelný rozvoj. Účastníci programu navštívili společnost Bogle Ar...

https://mbare.vse.cz/blog/2019/06/20/zaverecne-soustredeni-pred-prazdninami/
By Petr Heršálek, on 06/20/2019

Video...

https://mbare.vse.cz/video-cj/
By Petr Heršálek, on 10/01/2019

Zvaní kandidáti do 2. běhu programu MBARE se dostaví dle dohodnutých termínů ve dnech 3. - 4. 10. 2019 do místnosti NB104 (1. patro), Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 19...

https://mbare.vse.cz/blog/2019/10/01/vstupni-pohovory-do-2-behu-mbare-3-4-rijna-2019/
By Hana Bábíková, on 10/01/2019

Jednodenní reportáž o programu MBARE nabízí vhled do výuky ve své teoretické i praktické části, Dne otevřených dveří a slavnostního zakončení prvního akademického roku. Účastní...

https://mbare.vse.cz/blog/2019/09/20/den-s-mbare/
By Petr Heršálek, on 09/20/2019

Https://mbare.vse.cz/wp-content/uploads/post/1543/MBARE_Pl%C3%A1n-soust%C5%99ed%C4%9Bn%C3%AD_15.pdf...

https://mbare.vse.cz/blog/2019/09/25/15-soustredeni-1-behu-mbare-4-5-10-2019/
By Petr Heršálek, on 09/25/2019

Https://mbare.vse.cz/wp-content/uploads/MBARE_Pl%C3%A1n-soust%C5%99ed%C4%9Bn%C3%AD_16_1B%C4%9AH-1.pdf...

https://mbare.vse.cz/blog/2019/10/07/https-mbare-vse-cz-wp-content-uploads-mbare_plan-soustredeni_16_1beh-1-pdf16-soustredeni-1-behu-mbare-18-19-10-2019-2/
By Petr Heršálek, on 10/07/2019

Cílem programu MBA Nemovitosti a jejich oceňování (dále také „MBARE“) je poskytnout účastníkům znalosti potřebné pro činnost odborníka na trhu s nemovitostmi jako jsou mikroekonomi...

https://mbare.vse.cz/o-programu/zakladni-informace/profil-programu-2/
By Petr Heršálek, on 04/26/2019

Účastníci MBARE programu absolvovali prohlídku unikátního nového rezidenčního komplexu na Praze 6, Šárecký dvůr. Tímto komplexem je provázeli zástupci developerské společnosti Cres...

https://mbare.vse.cz/blog/2019/10/11/prohlidka-sarecky-dvur/
By Petr Heršálek, on 10/11/2019

Https://mbare.vse.cz/wp-content/uploads/page/457/MBARE-1_Plán-soustředění_17.pdf...

https://mbare.vse.cz/blog/2019/10/19/17-soustredeni-1-behu-mbare-8-9-11-2019/
By Hana Bábíková, on 10/19/2019

Účastníci MBARE programu absolvovali prohlídku Manifesto Marketu Florenc v centru Prahy u  Masarykova nádraží, gastronomického a kulturního pop-up marketu. Ojedinělou lokalitou provázel ú...

https://mbare.vse.cz/blog/2019/10/09/prohlidka-manifesto-market/
By Hana Bábíková, on 10/09/2019

Https://mbare.vse.cz/wp-content/uploads/page/1736/MBARE-2_Plán-soustředění-1-1.pdf...

https://mbare.vse.cz/blog/2019/11/05/1-soustredeni-2-behu-mbare-8-9-11-2019/
By Petr Heršálek, on 11/05/2019

Https://mbare.vse.cz/wp-content/uploads/page/457/MBARE_Plán-soustředění_18.pdf...

https://mbare.vse.cz/blog/2019/11/19/18-soustredeni-1-behu-mbare/
By Hana Bábíková, on 11/19/2019

Https://mbare.vse.cz/wp-content/uploads/page/1736/MBARE-2_Plán-soustředění_2.pdf...

https://mbare.vse.cz/blog/2019/11/19/2-soustredeni-2-behu-mbare/
By Hana Bábíková, on 11/19/2019

Kurz: Standardy měření nemovitostí Robert Paulson je vedoucím lektorem předmětu Standardy měření/Measurement Standards. Robe...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/robert-paulson-msc-mrics/
By Petr Heršálek, on 03/20/2019

Kurs: Trh s nemovitostmi Petr Musílek přednáší v rámci MBARE v předmětu Trh s nemovitostmi problematiku kapitálových trhů a...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/prof-ing-petr-musilek-ph-d/
By Petr Heršálek, on 05/14/2019

Kurz: Organizační management a marketing Markéta Miková je v MBARE lektorkou předmětu Organizační Management a Marketing. Marketingové komunikaci se special...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/phdr-marketa-mikova/
By Petr Heršálek, on 11/28/2019

Kurz: Etické chování znalců Michal Naskos přednáší v rámci MBARE předmět Etické chování znalců. Michal je partnerem a od...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/mgr-michal-naskos-mrics/
By Petr Heršálek, on 03/12/2019

Obsah kurzu Organizační management a marketing poskytne účastníkům základní přehled o manažerském fungování nemovitostních společností. V předmětu jsou představeny marketingové te...

https://mbare.vse.cz/o-programu/program-studia/organizacni-management-a-marketing/
By Petr Heršálek, on 04/08/2019

Https://mbare.vse.cz/wp-content/uploads/MBARE_letak_XI_2019.pdf...

https://mbare.vse.cz/o-programu/zakladni-informace/mbare-letak/
By Petr Heršálek, on 11/28/2019

Kurs: Kalkulace cen staveb Miroslav Pivrnec je vedoucím lektorem předmětu Kalkulace cen staveb. Od roku 2016 je ministerským radou od...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/ing-miroslav-pivrnec/
By Petr Heršálek, on 05/16/2019

Kurs: Investice do nemovitostí Dušan Šťastník je vedoucím lektorem předmětu Investice do nemovitostí. Je členem komise odborníků REIC...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/ing-dusan-stastnik-msc-mrics/
By Petr Heršálek, on 05/16/2019

Kurz: Developerský projekt Pavel Streblov přednáší v rámci MBARE předmět Developerský projekt. Pavel je zodpovědný za kom...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/phdr-pavel-streblov-msc/
By Petr Heršálek, on 03/24/2019

Kurs: Oceňování nemovitostí podle cenových předpisů Petr Polák je vedoucím lektorem předmětu Oceňování nemovitostí dle c...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/ing-petr-polak/
By Petr Heršálek, on 05/16/2019

Kurs: Urbanismus, územní plánovaní a udržitelný rozvoj Viktorie Součková přednáší v rámci MBARE předmět Urbanismus, územní plá...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/viktorie-souckova-mga/
By Petr Heršálek, on 05/14/2019

Kurs: Daně v nemovitostech Jana Skálová je vedoucí lektorkou předmětu Daně v nemovitostech. Je partnerkou a spoluzakladatelkou skupiny TPA Česká r...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/ing-jana-skalova-ph-d/
By Petr Heršálek, on 05/14/2019

Kurs: Daně v nemovitostech Jindřich Trupl přednáší v rámci MBARE předmět Daně v nemovitostech. Jindřich je partnerem skupiny TPA Česká republik...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/ing-jindrich-trupl/
By Petr Heršálek, on 05/14/2019

Kurs: Statistika Josef Rajdl je vedoucím lektorem předmětu Statistika. Je hlavním analytikem ve společnosti Fincentrum, a.s., zabýv...

https://mbare.vse.cz/o-programu/lektori/ing-josef-rajdl-ph-d/
By Petr Heršálek, on 05/16/2019

Požadované předpoklady a podmínky pro přijetí ke studiu v programu MBA Nemovitosti a jejich oceňování Úspěšné absolvování alespoň bakalářského studia nebo studia jiného...

https://mbare.vse.cz/prijimaci-rizeni/
By Petr Heršálek, on 12/26/2018