prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.

 

 

 

Kurs: Daně v nemovitostech

 

 

Alena Vančurová je vedoucí lektorkou předmětu Daně v nemovitostech. Je vedoucí katedry veřejných financí FFÚ VŠE, garant bakalářského a navazujícího magisterského studia programu Zdanění a daňová politika, daňová poradkyně, předsedkyně komise pro zdanění příjmů fyzických osob MF ČR, členka vědeckých a akademických rad (FFÚ VŠE, PEF MeU, Vysoká škola Sting), Publikační a přednášková činnost v oblasti zdanění se zaměřením na odvodové zatížení fyzických osob.