Ing. Jana Skálová, Ph.D.

 

 

Kurs: Daně v nemovitostech

 

 

Jana Skálová je vedoucí lektorkou předmětu Daně v nemovitostech. Je partnerkou a spoluzakladatelkou skupiny TPA Česká republika. Má více než 20 let zkušeností v oblastech auditu, přeměn společností, účetnictví podnikatelů a daní z příjmů právnických osob. Zaměřuje se především na holdingové společnosti a nemovitosti. Je členkou prezidia Komory daňových poradců, kde také působí jako zkušební komisařka. Dále je členkou Národní účetní rady a Komory auditorů České republiky. Jana je absolventkou doktorského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde v současnosti působí jako odborná asistentka Katedry finančního účetnictví a auditingu na Fakultě financí a účetnictví. Mimo jiné je autorkou odborných článků a publikací.