Vstupní pohovory do 2. běhu MBARE: 3.-4.10.2019

Zvaní kandidáti do 2. běhu programu MBARE se dostaví dle dohodnutých termínů ve dnech 3. – 4. 10. 2019 do místnosti NB104 (1. patro), Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3 – Žižkov.

Potřebné dokumenty k pohovoru: občanský průkaz, vysokoškolský diplom.
Kontaktní osoba: Hana Bábíková, koordinátorka programu MBARE, tel. 770 159 372, hana.babikova@vse.cz.