Závěrečné soustředění před prázdninami

7. a 8. června pokračoval 1. běh MBARE již 12. soustředěním a výukou předmětu Urbanismus, územní plánování a udržitelný rozvoj. Účastníci programu navštívili společnost Bogle Architects, kde jim zakladatel této architektonické kanceláře s celosvětovou působností Ian Bogle a vedoucí pražské pobočky Viktorie Souček, představili své globální, ale také tři aktuální pražské projekty: SmíchOFF (office); Neugraf (residence) a Kováků (office).

Účastníci programu v rámci výuky navštívili budoucí administrativní budovu SmíchOFF. Tento projekt je atypický svým umístěním v proluce na relativně stísněném pozemku, který je navíc velmi svažitý, s výškovým rozdílem jeho jižní a severní hrany v původním stavu až 18 m. V těsné blízkosti (řádově několik metrů) od pozemku prochází komunikace vnitřního pražského okruhu. Na styku mostního a tunelového objektu této komunikace je dilatační spára, která je při předjíždění vozidel významným zdrojem hluku a vibrací, stejně jako tramvajová trať v Plzeňské ulici, která je také zdrojem bludných proudů, jež kladou zvýšené nároky na ochrany zejména podzemních konstrukcí proti korozi. S ohledem na historickou zástavbu v místě, zdemolovanou v 80. letech minulého století v souvislosti s výstavbou Strahovského tunelu, byla na pozemku při výkopových pracích zastižena celá řada podzemních konstrukcí jak historických (sklepy původních budov), tak novodobých (mnoho m3 betonu z doby výstavby tunelu).